• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przetargi/Zapytania ofertowe/MT.480.160.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad (..)

MT.480.160.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i lokalach usługowych będących w zasobie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy.

Zapytania ofertowe 14 Listopada 2022

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegających na:

 • dokonywaniu przeglądów i ocen stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i innych obiektach budowlanych,
 • pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi zgodnie z art. 25 Ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), prowadzonymi przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy w zasobach komunalnych oraz obiektach budowlanych będących w trwałym zarządzie innych jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy, w których Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy jest inwestorem zastępczym,
 • dokonywaniu wpisów w książkach obiektów budowlanych dotyczących wykonanych robót elektrycznych,
 • przygotowaniu opinii w zakresie zmian instalacji elektrycznych,
 • sprawdzaniu kosztorysów i faktur pod względem merytorycznym w zakresie nadzorowanych robót elektrycznych,
 • udziale w odbiorach i przeglądach technicznych remontowanych instalacji elektrycznych,
 • udziale w wizjach lokalnych organizowanych w związku ze sprawdzaniem prawidłowości wykonywanych robót elektrycznych lub ustalaniu potrzeb remontowych,
 • prowadzenie na bieżąco korespondencji związanej z wykonywaniem obowiązków określonych
  w umowie,
 • opracowywaniu kosztorysów inwestorskich na planowane remonty instalacji elektrycznych wewnętrznych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458),
 • opracowywaniu i bieżącym prowadzeniu harmonogramu okresowych badań stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych.

Do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane kwalifikacje, potwierdzone świadectwami wydanymi przez komisje kwalifikacyjne, stosownie do  przepisu art. 54 ust.1 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 716).   

Kategoria: Powiązane pliki [7]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zapytania ofertowe
docx 2022-11-14 160.Zapytanie ofertowe - nadzór elektryczny2022.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
160.Zapytanie ofertowe - nadzór elektryczny2022.docx 43,72KB -
docx 2022-11-14 160. załacznik nr 1 Formularz ofertowy.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
160. załacznik nr 1 Formularz ofertowy.docx 34,38KB -
doc 2022-11-14 160. załacznik nr 2 Wzór umowy.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
160. załacznik nr 2 Wzór umowy.doc 63KB -
docx 2022-11-17 160.Zapytanie ofertowe - nadzór elektryczny2022 aktualizacja.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
160.Zapytanie ofertowe - nadzór elektryczny2022 aktualizacja.docx 43,74KB -
docx 2022-11-18 160. INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCOW.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
160. INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCOW.docx 25,53KB -
docx 2022-11-23 160.protokół otwarcia.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
160.protokół otwarcia.docx 26,96KB -
docx 2022-11-25 160. Zał._4_ informacja o wyborze.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
160. Zał._4_ informacja o wyborze.docx 27,27KB -
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry