• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy wspiera osoby z niepełnosprawnościami dlatego też, zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z naszą jednostką.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni robocze),
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 • Gdzie wysyłać informacje:

Zgłoszenie proszę:

 • wysłać na adres e-mail: sekretariat@zbk.olesnica.pl
  lub
 • wysłać na adres Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy (liczy się datadostarczenia korespondencji)
  lub
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe podane są na podstronie kontakt w naszym serwisie internetowym.

Nagranie w języku migowym

Gdzie i co możesz załatwić w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy?

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy jest jednostką organizacyjną Miasta Oleśnicy, działającą w formie jednostki budżetowej. Siedziba Zakładu znajduje się w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13.

Przedmiotem działania Zakładu jest zarządzanie budynkami i urządzeniami komunalnymi, stanowiącymi własność Miasta Oleśnicy.

Zadania administrowania i gospodarowania zasobem gminy realizowane są przez działania komórek organizacyjnych Zakładu.

 1. Dział eksploatacji
  1. prowadzi właściwą eksploatację budynków, wnętrz osiedlowych, terenów przynależnych i urządzeń komunalnych poprzez utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości wewnątrz budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych oraz na terenach zewnętrznych i placach zabaw zarządzanych przez tutejszy Zakład, ochronę poszczególnych obiektów,
  2. prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem budynków mieszkalnych,
  3. zawiera i rozwiązuje umowy socjalne lokali, umowy najmu lokali oraz umowy o  najem tymczasowych pomieszczeń,
  4. zawiera i rozwiązuje umowy o najem lokali użytkowych oraz garaży,
  5. przeprowadza przetargi na najem lokali użytkowych według przepisów ustalonych przez Radę Miasta Oleśnicy,
  6. przygotowuje wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych do Urzędu Miasta,
  7. obsługuje najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych,
  8. współpracuje z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, w których właściciel miejski posiada udziały.
 2. Dział techniczny
  1. przygotowuje i realizuje w systemie własnym lub zleconym konserwację, naprawy i remonty budynków, mieszkań i urządzeń komunalnych  zakresie przewidzianym przepisami prawa
  2. wykonuje coroczne przeglądy techniczne budynków i zleca ich wykonanie w okresie co 5 lat, pod względem sprawności technicznej i wartości użytkowej
  3. organizuje i prowadzi roboty budowlane w komunalnych obiektach budowlanych oraz buduje komunalne i socjalne budynki mieszkaniowe na gruntach stanowiacych własność Miasta Oleśnicy
  4. organizuje i prowadzi roboty budowlane w obiektach budowlanych pozostajacych w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy.
  5. przeprowadza postępowania zgodnie z ustawą zamówienia publiczne na inwestycje i roboty remontowe ujęte w planie rzeczowo - finansowym oraz usługi i dostawy.
 3. Dział księgowości
  1. prowadzi sprawy związane z planowaniem, sprawozdawczością i analizą ekonomiczną planu, prowadzi księgowość i wszystkie sprawy finansowe.
  2. prowadzi windykację należności od osób uchylających się od płacenia należności.

Nagranie w języku migowym

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2022-07-04 15:26
Wytworzenie publikacji
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 2022-07-04 15:26
Zatwierdzenie
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 2022-07-04 15:26
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry