• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Dyrektora.

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie - na adres:
  Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica;
 • Osobiście - w sekretariacie przy ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
  codziennie w godz. od 7:30 do 15:30;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
  z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”;
 • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z upoważnionym pracownikiem.

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko wnoszącego.
 • Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Statystyka skarg i wniosków, które wpłynęły w 2022 roku.

 • SKARGI - wpłynęło ogółem 0, z czego:
  • bezzasadne - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.
 • WNIOSKI - wpynęło ogółem 0, z czego:
  • bezasadne - 0,
  • zasadne w części - 0,
  • zasadne - 0.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2022-06-14 08:20
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2022-06-14 08:26
Wytworzenie publikacji
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 2022-06-14 08:21
Zatwierdzenie
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 2022-06-14 08:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry