• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

 1. Przedmiotem działania ZBK jest wykonywanie zadań w imieniu Miasta Oleśnicy wynikających z własności, z zarządu nieruchomościami gminnymi, z najmu lokali
  w szczególności poprzez:
  1. Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy polegające w szczególności na:
   1. utrzymaniu w należytym stanie budynków i urządzeń komunalnych stanowiących własność Miasta Oleśnicy,
   2. prowadzeniu właściwej eksploatacji budynków, wnętrz osiedlowych, terenów przynależnych i urządzeń komunalnych,
   3. przygotowaniu i realizowaniu w systemie własnym lub zleconym konserwacji, napraw, remontów i modernizacji budynków, mieszkań i urządzeń komunalnych w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
   4. obsłudze najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych.
  2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy polegające w szczególności na:
   1. zawieraniu i rozwiązywaniu umów o najem lokali mieszkalnych,
   2. zawieraniu i rozwiązywaniu umów o najem lokali socjalnych,
   3. zawieraniu i rozwiązywaniu umów o najem tymczasowych pomieszczeń,
   4. zawieraniu i rozwiązywaniu umów o najem lokali użytkowych,
   5. przeprowadzeniu przetargów na najem lokali użytkowych wg przepisów ustalonych przez Radę Miasta Oleśnicy.
  3. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem mieniem gminnym.
  4. Organizowanie i prowadzenie robót budowlanych w komunalnych obiektach budowlanych pozostających w zarządzie ZBK oraz budowa komunalnych budynków mieszkaniowych na gruntach stanowiących własność Miasta Oleśnicy.
  5. Organizowanie i prowadzenie robót budowlanych w obiektach budowlanych pozostających w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy.
  6. Pełnienie funkcji inwestora i inwestora zastępczego.
 2. Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej zleconych przez uprawnione organy Miasta Oleśnicy.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2022-06-13 13:24
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2022-06-13 13:29
Wytworzenie publikacji
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 2022-06-13 13:25
Zatwierdzenie
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 2022-06-13 13:25
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry